Onze school

Onze school
De Tijl Uilenspiegel is een kleinschalige school, waar persoonlijke aandacht voor ieder kind voorop staat. Wij kiezen bewust voor kleine groepen, zodat ieder kind wordt gezien en het de aandacht krijgt die het verdient om te groeien en te ontwikkelen. Ieder kind is welkom bij ons om een fijne tijd te beleven en te leren op een manier die past. Binnen ons onderwijs vinden we het belangrijk dat de kinderen zelf verantwoordelijk zijn. Een eigen idee, mening, of initiatief kan het verschil maken. Wij zijn niet voor niets een Vreedzame School, waarin kinderen samen leren dat wat zij zelf doen, ertoe doet. Elke woensdagmiddag zijn er creatieve ateliers. Tijdens deze ateliers worden er in kleine groepen allerlei creatieve dingen gedaan. Denk aan kookles, dansen, figuurzagen, drama, kleien, schilderen enz. Om de kinderen optimaal bij het leren te begeleiden, staat er iedere dag een betrokken, professioneel en enthousiast team klaar om er weer een leerzame en gezellige dag van te maken.

De Tijl Uilenspiegel is er voor ieder kind.
Onze school heeft een kleinschalig karakter. We zijn betrokken met een persoonlijke aanpak. Tegelijkertijd hebben we ook oog voor verschillen, want ieder kind is uniek. We zijn een openbare school, dus iedereen is welkom! We houden rekening met elkaar en we staan open om met elkaar en van elkaar te leren en te ontdekken.


De Tijl Uilenspiegel kiest voor kleine groepen
.
Op onze school kiezen we bewust voor kleine groepen, zodat ieder kind wordt gezien en het de aandacht krijgt die het verdient om te groeien en te ontwikkelen. Ieder kind is uniek en heeft iets anders nodig om te leren. Met uw kind dagelijks bij ons in de groep en met u als ouder in gesprek, werken we graag samen om uw kind een goede basis te bieden voor een betekenisvol nu en een prachtige toekomst!


De Tijl Uilenspiegel heeft aandacht voor talentontwikkeling

Op de Tijl Uilenspiegel krijgen onze leerlingen alle ruimte voor talentontwikkeling. Naast het ontwikkelen van taal- en rekentalent tijdens de lessen zijn er elke woensdagmiddag “ateliers”. Tijdens deze ateliers worden er in kleine groepen allerlei creatieve dingen gedaan. Denk aan kookles, dansen, figuurzagen, drama, kleien, schilderen enz. Elke atelier-ronde heeft een thema. Soms sluit het thema aan op de lesstof of er wordt gekozen voor een landelijk thema, zoals de Kinderboekenweek. De kinderen en leerkrachten hebben tijdens de ateliers vooral veel plezier. Er komen andere talenten aan bod en oudere en jongere kinderen kunnen met elkaar samenwerken, elkaar helpen en van elkaar leren.

Leerresultaten
In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het type onderwijs dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, ontwikkeling en leermotivatie op de basisschool spelen hierbij een rol. Wij bieden iedere leerling uitdagend onderwijs waarbinnen persoonlijke doelen nagestreefd worden. Wij zijn trots op de leerprestaties die onze leerlingen laten zien. Daarnaast zijn wij trots op de andere talenten van onze leerlingen die niet getoetst worden met de Eindtoets. Denk aan sociale talenten, organisatorische talenten en creatieve talenten. Talenten die voor het meedoen in de maatschappij onmisbaar zijn. De Eindtoets in groep 8 is verplicht en wordt afgenomen nadat dat het schooladvies is gegeven. Heeft de leerling een hogere Eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kan het advies in heroverweging genomen worden. Hieronder ziet u de uitstroom van de afgelopen twee schooljaren en in de schoolgids ziet u de uitstroom van onze groep 8 leerlingen van de afgelopen schooljaren.

Wilt u een kijkje komen nemen? U bent van harte welkom!