Onze school

Onze school
De Tijl Uilenspiegel is een kleinschalige school, waar persoonlijke aandacht voor ieder kind voorop staat. Wij kiezen bewust voor kleine groepen, zodat ieder kind wordt gezien en het de aandacht krijgt die het verdient om te groeien en te ontwikkelen. Ieder kind is welkom bij ons om een fijne tijd te beleven en te leren op een manier die past. Binnen ons onderwijs vinden we het belangrijk dat de kinderen zelf verantwoordelijk zijn. Een eigen idee, mening, of initiatief kan het verschil maken. Wij zijn niet voor niets een Vreedzame School, waarin kinderen samen leren dat wat zij zelf doen, ertoe doet. Om de kinderen optimaal bij het leren te begeleiden, staat er iedere dag een betrokken, professioneel en enthousiast team klaar om er weer een leerzame en gezellige dag van te maken.

De Tijl Uilenspiegel is er voor ieder kind.
Onze school heeft een kleinschalig karakter. We zijn betrokken met een persoonlijke aanpak. Tegelijkertijd hebben we ook oog voor verschillen, want ieder kind is uniek. We zijn een openbare school, dus iedereen is welkom! We houden rekening met elkaar en we staan open om met elkaar en van elkaar te leren en te ontdekken.


De Tijl Uilenspiegel kiest voor kleine groepen
.
Op onze school kiezen we bewust voor kleine groepen, zodat ieder kind wordt gezien en het de aandacht krijgt die het verdient om te groeien en te ontwikkelen. Ieder kind is uniek en heeft iets anders nodig om te leren. Met uw kind dagelijks bij ons in de groep en met u als ouder in gesprek, werken we graag samen om uw kind een goede basis te bieden voor een betekenisvol nu en een prachtige toekomst!


De Tijl Uilenspiegel heeft aandacht voor talentontwikkeling

Op de Tijl Uilenspiegel krijgen onze leerlingen alle ruimte voor talentontwikkeling. Naast het verplichte curriculum, bieden wij onze leerlingen een verrijkt programma. Onze schooldagen zijn van 08.30 tot 14.30. Door meer onderwijstijd aan te bieden, kunnen wij vakleerkrachten inzetten en maken de kinderen kennis met andere vakken en ontdekken zo hun talenten. Denk aan kookles, dansen, sport, muziek, cultuur enz. Tijdens deze lessen werken we ook met thema’s. Soms sluit het thema aan bij de lesstof of er wordt gekozen voor een landelijk thema, zoals bijvoorbeeld de Kinderboekenweek. 

Leerresultaten
In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het type onderwijs dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, ontwikkeling en leermotivatie op de basisschool spelen hierbij een rol. Wij bieden iedere leerling uitdagend onderwijs waarbinnen persoonlijke doelen nagestreefd worden. Wij zijn trots op de leerprestaties die onze leerlingen laten zien. Daarnaast zijn wij trots op de andere talenten van onze leerlingen die niet getoetst worden met de Eindtoets. Denk aan sociale talenten, organisatorische talenten en creatieve talenten. Talenten die voor het meedoen in de maatschappij onmisbaar zijn. De Eindtoets in groep 8 is verplicht en wordt afgenomen nadat dat het schooladvies is gegeven. Heeft de leerling een hogere Eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kan het advies in heroverweging genomen worden. In de schoolgids ziet u de uitstroom van onze groep 8 leerlingen van de afgelopen schooljaren.

Wilt u een kijkje komen nemen? U bent van harte welkom!