Onze ouders

Betrokkenheid van ouders bij het leerproces
De samenwerking tussen school en ouders is belangrijk voor onze school en voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Met een intensieve samenwerking tussen ouders en leerkrachten komt uw kind het best tot leren. Op de Tijl Uilenspiegel betrekken wij daarom de ouders actief bij de ontwikkeling van het kind. Er zijn door het jaar heen vaststaande gespreksmomenten waarop kinderen samen met de ouders en leerkrachten in gesprek gaan, zoals de startgesprekken aan het begin van het jaar en de voortgangsgesprekken. De ontwikkeling en het welbevinden van uw kind staan hierbij centraal. Naast de geplande gesprekken kunt u altijd contact opnemen of een afspraak maken met de leerkracht(en) van uw kind(eren).

De ouderraad

Naast een gezamenlijke betrokkenheid bij de ontwikkeling van uw kind, zijn ouders ook bij andere zaken betrokken. De ouderraad speelt hierin een leidende rol. De ouderraad overlegt met de school over de activiteiten die op school georganiseerd worden. In de ouderraad zitten namens het team juf Margo en juf Chantal. Namens de ouders zitten Dulcine, Ahmad, Anissa, Asya, Bouchra en Stephanie. Wij zijn trots op zo’n grote betrokkenheid bij onze school!

Social Schools
Via de app Social Schools wordt u op de hoogte gehouden van alle activiteiten en het nieuws op school. Wij vinden het belangrijk dat u weet en ziet wat uw kind allemaal leert en meemaakt op een schooldag. De leerkrachten sturen wekelijks berichten vanuit de klas, waarop foto’s te zien zijn, vertelt wordt over de lesstof en de thema’s in de klas. In de bovenbouw is bijvoorbeeld ook huiswerk op Social Schools te vinden. Regelmatig vragen wij via Social Schools hulp van ouders, bijvoorbeeld voor excursies of activiteiten op school. Via de app Socials School kunt u ook altijd in contact komen met de leerkracht(en) van uw kind(eren).