Ons bestuur

De Tijl Uilenspiegel valt onder het bestuur van O2A5, de stichting voor Openbaar primair Onderwijs in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. O2A5 biedt in deze regio op 25 scholen openbaar onderwijs aan. Op een openbare school is iedereen welkom. Uw eigen maatschappelijke, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond hoort bij u en bij ons mag u zijn wie u bent. De scholen zijn geografisch verdeeld over vijf onderwijsteams met een eigen clusterdirectie. Iedere school heeft een eigen identiteit en werkt vanuit het strategisch beleid van O2A5: een professioneel team van leerkrachten heet ieder kind welkom op school. We brengen alle kinderen, elk met hun eigen achtergrond, samen en creëren een veilige omgeving waar ze de ruimte vinden om met elkaar te leren en te doen, waarbij we actief verbinding maken met onze omgeving en de maatschappij. De dagelijkse leiding van O2A5 is in handen van de directeur-bestuurder, mevrouw M. van der Smissen. Zij is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen onze scholen. Het is haar belangrijkste opdracht het openbare karakter van het onderwijs te borgen, de financiën te beheren en de onderwijskwaliteit te bewaken en te ontwikkelen. Haar werk wordt gevolgd door de raad van toezicht, die bestaat uit 5 externe leden. Zij zien toe op de kwaliteit en het handelen van het college van bestuur. De raad fungeert daarnaast als werkgever en sparringpartner van het bestuur.

Niet alleen scholen, maar ook het bestuur wordt periodiek gecontroleerd door de Onderwijsinspectie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. In 2019 heeft de inspectie O2A5 beoordeeld. Dat leidde tot een positief rapport met complimenten over onze eigen interne controle op de onderwijskwaliteit op al onze scholen. U leest meer informatie op: www.o2a5.nl.