Leren programmeren

Leren programmeren

Naast leren lezen, rekenen en schrijven hebben de kinderen ook lessen in het leren programmeren. In de onderbouw en middenbouw wordt gewerkt met een Beebot. Welke stappen moeten geprogrammeerd worden om de Beebot op een bepaalde plek te krijgen? In de bovenbouw gaan de kinderen online leren programmeren, dit doen zij met het programma Scratch.