Praktische informatie

Praktische informatie
De Tijl uilenspiegel is een openbare basisschool in Vianen en maakt onderdeel uit van het cluster Vianen- Zederik. In dit cluster werken zes scholen samen voor het beste onderwijs aan onze leerlingen. 

Continurooster
Wij werken met een continurooster. De kinderen eten tussen de middag op school, samen met de leerkracht. De kinderen in de onderbouw zijn op woensdag- en vrijdagmiddag vrij. 

Onze school doet mee aan schoolfruit. 3x per week krijgen de kinderen in de kleine pauze schoolfruit, zodat zij kennis maken met verschillende soorten groenten en fruit. 

Gym
Alle klassen hebben 2x in de week gym, waarvan 1x in de week van een vakleerkracht van Team Sportservice. De gymzaal bevindt zich in hetzelfde gebouw als de school.

Bibliotheek
Onze school beschikt over een eigen schoolbibliotheek.

Peuterhuis de Klimop
De Tijl Uilenspiegel bevindt zich in het gebouw de Prenter, waar ook Peuterhuis de Klimop te vinden is. Vanaf 2 jaar kan uw kind bij ons komen spelen en leren bij Peuterhuis Klimop. Peuterhuis Klimop is een veilige, professionele en gezellige peuteropvang die net als de school in De Prenter te vinden is. Peuters van 2 tot 4 jaar ontwikkelen zich bij Klimop op motorisch, sociaal, emotioneel, taalkundig en verstandelijk vlak. Ze hebben er vooral een leuke tijd!
Door gebruik te maken van hetzelfde gebouw en dezelfde methoden, is er een doorgaande lijn en verloopt de overgang van Peuterhuis naar basisschool op een soepele en vertrouwde manier! 

Buitenschoolse activiteiten
In samenwerking met verschillende organisaties, bieden wij diverse buitenschoolse activiteiten aan. 
Een voorbeeld hiervan is de huiswerkklas. Niet alle kinderen zijn in de gelegenheid om thuis hun huiswerk te maken. Daarom bieden wij de mogelijkheid om dit, onder begeleiding, op school te kunnen doen. In samenwerking met Buurtwerk is er voor de kinderen uit de bovenbouw wekelijks een huiswerkklas.
Ook voor kinderen uit de middenbouw hebben wij extra aanbod na schooltijd; De Hagenkids Creatief. Dit is een club waar kinderen creatief bezig zijn in ons eigen handvaardigheid lokaal. Verder wordt er elke woensdagmiddag in samenwerking met Team Sportservice & FC Utrecht een sportieve activiteit georganiseerd.