Opvang

Peuterhuis Klimop
Vanaf 2 jaar kan uw kind bij ons komen spelen en leren bij Peuterhuis Klimop. Peuterhuis Klimop is een veilige, professionele en gezellige peuteropvang die net als de school in De Prenter te vinden is. Peuters van 2 tot 4 jaar ontwikkelen zich bij Klimop op motorisch, sociaal, emotioneel, taalkundig en verstandelijk vlak. Ze hebben er vooral een leuke tijd. Door gebruik te maken van hetzelfde gebouw en dezelfde methoden, is er een doorgaande lijn en verloopt de overgang van Peuterhuis naar basisschool op een soepele en vertrouwde manier!

Voor meer informatie: www.peuterhuisklimop.nl

Opvang
Opvang voor schooltijd (VSO) of na schooltijd (BSO) wordt geregeld in samenwerking met BSO Wijs en Stichting Kinderopvang Vianen (skv).

Voor meer informatie:

www.bsowijs.nl

www.kinderopvangvianen.nl