Lof van de inspectie voor onze school

Lof van de inspectie voor onze school

Onze school heeft onlangs de Inspectie van het onderwijs op bezoek gehad. Het bezoek maakte deel uit van een steekproef. Steekproeven houdt de Inspectie om te kunnen rapporteren over de kwaliteit van het onderwijs in Nederland.

De inspecteurs waren vol lof over wat ze op onze school hebben gezien en gevoeld. Enkele uitspraken van de Inspectie op een rijtje:

  • Een breed gedragen professionele cultuur is te zien, waarbij ieder kind centraal staat.
  • Het betrokken team van leerkrachten vormt een stevige basis voor het succes en wordt ondersteund door krachtig onderwijskundig leiderschap.
  • Dat de school deel uitmaakt van een cluster van andere scholen, zodat men een beroep kan doen op elkaars brede expertise, vindt de Inspectie krachtig.

‘Het team is zeer deskundig en ik ben trots op hen en het enthousiasme waarmee ze er alles aan te doen om leerlingen de kans te bieden om goede resultaten te halen.’, zegt clusterdirecteur Denice Hopkoper. ‘Wij leren onze leerlingen dat ze ertoe doen. Samen, en met respect voor elkaar, beleven zij op de Tijl elke dag een leerzame dag.’ Eén van de leerlingen met wie de Inspectie een gesprek had verwoordde dit treffend: ‘Wanneer je hulp nodig hebt, staan ze altijd voor je klaar.’

Dit mooie oordeel van de inspectie hebben we natuurlijk met alle kinderen gevierd. Confetti, serpentines en een lekker cakeje met het logo van onze fijne school.