Schooltijden en vakanties

Schooltijden
Groep 1 t/m 4:

Maandag08.30 – 14.15
Dinsdag08.30 – 14.15
Woensdag08.30 – 12.15
Donderdag08.30 – 14.15
Vrijdag08.30 – 12.15

Groep 5 t/m 8:

Maandag08.30 – 14.15
Dinsdag08.30 – 14.15
Woensdag08.30 – 14.15
Donderdag08.30 – 14.15
Vrijdag08.30 – 14.15


Continurooster
Op de Tijl Uilenspiegel is er een continurooster en eten de kinderen op school. De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 hebben zijn op woensdag- en vrijdagmiddag vrij. Zij hebben in de ochtend alleen een korte pauze. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 hebben elke dag een korte en een lange pauze.


Vakanties en vrije dagen schooljaar 2022-2023

Herfstvakantie 22-10-2022 t/m 29-10-2022 
Kerstvakantie 24-12-2022 t/m 07-01-2023 
Voorjaarsvakantie 26-02-2023 t/m 05-03-2023 
Goede Vrijdag en Pasen 07-04-2023 t/m 10-04-2023 
Meivakantie 22-04-2023 t/m 07-05-2023 
Hemelvaart 18-05-2023 t/m 21-05-2023 
Pinksteren 29-05-2023 
Zomervakantie 08-07-2023 t/m 20-08-2023 


Studiedagen (leerlingen vrij)
Woensdag 12 oktober 2022
Vrijdag 2 december 2022
Donderdag 6 april 2023

Woensdag 21 juni 2023