Onze school

Samenwerken met de omgeving vinden wij belangrijk.

Buurtwerk
Niet alle kinderen zijn in de gelegenheid om thuis hun huiswerk te maken. Daarom bieden wij de mogelijkheid om dit, onder begeleiding, op school te kunnen doen. In samenwerking met Buurtwerk is er voor de kinderen uit de bovenbouw wekelijks een huiswerkklas. Daarnaast biedt buurtwerk verschillende lessen en naschoolse activiteiten voor kinderen, zoals bijvoorbeeld de meidenclub of sociale vaardighedentraining


Hagenkids Creatief
Ook voor kinderen uit de middenbouw hebben wij extra aanbod na schooltijd; De Hagenkids Creatief. Dit is een club waar kinderen, samen met kinderen van basisschool de Ark, creatief bezig zijn in ons eigen handvaardigheid lokaal onder leiding van Puck de Haan (Creabeez).


Sportservice
Team Sportservice Vijfheerenlanden informeert, adviseert en begeleidt inwoners van de regio Vijfheerenlanden op het gebied van sport en bewegen. In samenwerking met onder andere lokale sportaanbieders, sportverenigingen, welzijnsorganisaties en scholen organiseren zij projecten en activiteiten voor alle inwoners, van jong tot oud. Zo worden bijvoorbeeld sportdagen georganiseerd, begeleiden leerlingen van onze school ouderen met Alzheimer tijdens een spelochtend en is er op de woensdagmiddag op ons schoolplein vaak van alles sportiefs te doen.


Vreedzame wijk
In samenwerking met de gemeente Vianen zijn wij momenteel bezig om van onze wijk een Vreedzame wijk te maken. Dit sluit mooi aan bij onze Vreedzame school!