Home > Medezeggenschapsraad

Rol en taken van de MR

De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan dat door de wet geregeld is. De MR houdt de kwaliteit van het onderwijs bij ons op school in de gaten en onderhoudt contacten met de directie. In de MR van de school praten ouders / verzorgers en leerkrachten samen over alle zaken die de school betreffen. De MR is actief betrokken bij de besluitvorming over het beleid op school en denkt mee met de schoolleiding/het bestuur, toetst haar besluiten en heeft bij bepaalde besluiten instemmings- of adviesrecht. De MR praat bijvoorbeeld mee over de visie van de school, de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen, arbeidsomstandigheden etc.

Samenstelling MR De MR van de Tijl Uilenspiegel bestaat uit 2 leerkrachten en 2 ouders. Leerkrachten zijn Sharon Steunenberg en Leonie Scholman. Ouder is Joyce Brand (Gianno uit groep 6). Voor de andere ouder is een vacature.

Vergaderingen MR: De MR werkt op een ‘open’ wijze. Er wordt zes keer per jaar vergaderd. In principe zijn de vergaderingen van de MR openbaar en heeft u als ouder het recht om de vergaderingen bij te wonen. De enige uitzondering in de openheid van ons functioneren is als er gesproken wordt over personen of persoonlijke aangelegenheden. Dit gebeurt natuurlijk vertrouwelijk. In principe zijn alle vergaderingen op Kindcentrum Werelds in Vianen.

De vergaderdata van de MR komend schooljaar:

Deze volgen nog..

 

Hieronder vindt u de notulen van de laatste vergaderingen:

Deze worden in de loop van het schooljaar toegevoegd.