Home > Levensbeschouwing

GVO/HVO

Elke basisschool besteedt aandacht aan de belangrijkste godsdiensten en levensovertuigingen die er op de wereld zijn. Als openbare school nemen wij niet één bepaalde religie of levensovertuiging als uitgangspunt. Wij leggen de nadruk op diversiteit en op respect voor de verschillende geloven en levensovertuigingen die er zijn.

Maar misschien wilt u meer dan dat. Het openbaar onderwijs kan uw kind het vrijwillige vak godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs (resp. GVO of HVO) aanbieden. Bij GVO en HVO is wél één bepaalde religie of levensovertuiging het uitgangspunt. Veel ouders en verzorgers willen graag dat hun kinderen op school meer te weten komen over de religie of levensbeschouwing van hun keuze. En ook hoe hun kind kan ervaren wat dit geloof of deze levensovertuiging in het leven van alledag kan betekenen.

GVO en HVO worden niet door onze eigen groepsleerkrachten verzorgd, maar door speciaal opgeleide vakdocenten van de betreffende GVO- en HVO-organisatie.

De lessen kunnen bij voldoende interesse plaatsvinden 1 x per week plaats en duren 30 / 45 minuten van 14.20 uur tot 15.00 uur. Er zijn voor u geen kosten aan deze lessen verbonden.

In onze school kunnen wij de volgende vormen van GVO of HVO aanbieden:

• Humanistisch vormingsonderwijs (HVO)

• Islamitisch godsdienstonderwijs (Isl.)