Nieuwe schooltijden

Nieuwe schooltijden

De schooltijden zijn voor alle groepen (1 t/m 8) hetzelfde; elke dag gaan de kinderen naar school van 08.30 tot 14.30 uur. 

De kinderen hebben meer lestijd. Door de extra lestijd hebben we de mogelijkheid gecreëerd om de schooldagen te verrijken. Aan de hand van thema’s nodige wij gastdocenten uit om bijzondere lessen te geven, waardoor kinderen andere ervaringen opdoen.

Schooltijden groep 1 t/m 8.

Maandag t/m vrijdag08.30 – 14.30