Home > Klachten

Klachtenregeling

Obs Tijl Uilenspiegel is een veilige school waar kinderen met een gerust hart aan toevertrouwd kunnen worden. Dat klinkt mooi, maar wat betekent dit nu precies? Het is vanzelfsprekend dat kinderen zich veilig en prettig moeten voelen op school. Ze moeten zich beschermd weten tegen allerlei zaken die hun veiligheid in gevaar brengen. Dat beperkt zich niet tot pesterijen, maar heeft ook te maken met discriminatie, agressie, geweld en seksuele intimidatie.

Een veilig schoolklimaat voor leerlingen en ouders betekent ook dat belangrijke schoolbeslissingen die het kind betreffen niet alleen zorgvuldig worden voorbereid, maar ook als acceptabel en rechtvaardig worden ervaren.

Een veilige school heeft tevens met hygiëne te maken. Ook daar liggen verantwoordelijkheden bij school en bestuur. Omdat er sprake is van een open sfeer op school, kunnen eventuele “bedreigingen” direct worden besproken met leerkrachten, directie of bestuur. Er wordt alles aan gedaan goede oplossingen voor eventuele problemen te vinden. Als het niet lukt een probleem op te lossen of als het probleem te moeilijk is om er op school over te praten, kunnen ouders en leerlingen contact opnemen met de schoolcontactpersoon. Zij geeft aan welke stappen het best gezet kunnen worden. Onze schoolcontactpersoon is

Margo van der Velden (mvandervelden@o2a5.nl/ 0347 343410)

Wanneer het niet lukt om op school te praten over een probleem, kan contact opgenomen worden met het bestuur van O2A5 en zo nodig een klacht ingediend worden. Het bestuur kan de klacht zelf afhandelen maar kan er voor kiezen om een onafhankelijk vertrouwenspersoon als aanspreekpunt bij klachten in te schakelen. Dat is de heer F. de Bruin.

Ook kan worden doorverwezen naar de klachtencommissie.Het bestuur beschikt over een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Hij gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Hij kan de klager begeleiden bij het indienen van een klacht of anderszins ondersteunen.

Een klacht dient binnen een jaar na een voorval, een gedraging of een beslissing te worden ingediend. Voor onze school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien op school en op onze website te vinden onder het kopje ‘protocollen’. Op aanvraag kan ook een exemplaar worden toegezonden.

Eventueel kan er een officiële klacht worden ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie. De vertrouwenspersoon kan ouders of leerlingen hierbij helpen.

Contactgegevens van de klachtencommissie:

Stichting Onderwijsgeschillen

postbus 85191,

3508 AD Utrecht,

030-2809590

(www.onderwijsgeschillen.nl).