Home > Dyslexie

Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen.

Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelf schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor.

Officieel wordt dyslexie in Nederland aangeduid als: “Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.”

Hardnekkigheid is een belangrijk kenmerk van dyslexie, niet alleen bij het leren lezen en spellen, maar ook bij het snel en vlot kunnen lezen.

Kinderen bij ons op school die dyslexie hebben worden begeleid door middel van een dyslexiepaspoort dat het kind samen met de leerkracht invult. Het kind geeft dan vooral zelf aan welke ondersteuning hij/zij prettig en zinvol vindt.

Hieronder ziet u een voorbeeld van het Dyslexiepaspoort.

Dyslexiepaspoort

Er wordt daar waar nodig ook samengewerkt met dyslexie begeleidingsdiensten van buiten de school.