Home > School Ondersteunings Profiel

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel hebben wij vastgelegd hoe wij de ondersteuning van leerlingen invullen. In dit document staat wat de basisondersteuning is, maar u vindt ook de extra ondersteuning die de school kan bieden met hulp van het Samenwerkingsverband.

Link naar ons: School Ondersteunings Profiel