Home > Resultaten / uitstroom groep 8

Welk schooladvies kregen de leerlingen?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het type onderwijs dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, ontwikkeling en leermotivatie op de basisschool spelen hierbij een rol.

De Eindtoets in groep 8 is verplicht en wordt afgenomen nadat dat het schooladvies is gegeven. Heeft de leerling een hogere Eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kan het advies in heroverweging genomen worden.

Wij bieden iedere leerling uitdagend onderwijs waarbinnen persoonlijke doelen nagestreefd worden. Wij zijn trots op de leerprestaties die onze leerlingen laten zien. Daarnaast zijn wij trots op de andere talenten van onze leerlingen die niet getoetst worden met de Eindtoets. Denk aan sociale talenten, organisatorische talenten en creatieve talenten. Talenten die voor het meedoen in de maatschappij onmisbaar zijn.

Hieronder ziet u de uitstroom van onze groep 8 leerlingen van het huidige schooljaar en het schooljaar hiervoor.

Door Covid-19 is er in het schooljaar 2019-2020 geen Eindtoets afgenomen. U kunt in de tabel hieronder zien welke adviezen er zijn gegeven.

Hoe volgen we de leerresultaten van onze leerlingen?

Twee keer per jaar worden vanaf groep 3 landelijk genormeerde toetsen afgenomen naast de toetsen die we afnemen vanuit de methodes waarmee gewerkt wordt. Hiermee houden we in de gaten of de individuele resultaten van onze leerlingen voldoen aan de te verwachten leerontwikkeling op landelijk niveau, groepsniveau en individueel niveau. Daar waar dit nodig is, wordt het onderwijsaanbod bijgesteld.

In onze schoolgids te vinden onder het kopje “ouders”, “schooldocumenten” kunt meer lezen over uitstroomgegevens en resultaten.

Hoe gaat het aanmelden op de middelbare school?

Zodra uw kind in groep 7 en 8 zit ontvangt u in de loop van het jaar van de leerkrachten informatie over hoe het oriƫnteren en aanmelden op de middelbare school in zijn werk gaat.

Op https://www.devogids.nl/ kunnen leerlingen en ouders de meest actuele informatie van scholen voor voortgezet onderwijs uit de regio bekijken.