Home > Peuterhuis Klimop

Welkom bij Peuterhuis Klimop

Peuterhuis Klimop is een veilige, professionele en gezellige peuteropvang die net als de school in De Prenter te vinden is. Peuters van 2 tot 4 jaar ontwikkelen zich bij Klimop op motorisch, sociaal, emotioneel, taalkundig en verstandelijk vlak. Ze hebben er vooral een leuke tijd.

Ons concept is uniek!

Klimop heeft, naast de reguliere peuterspeelzaal, diverse mogelijkheden voor uw peuter: de verlengde peuteropvang, voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en een groep voor pientere peuters.

Dat betekent dat er voor ieder kindje tussen de 2 en 4 jaar een passend plekje te vinden is, of het nu 4 uur of 24 uur per week komt.

De kosten zijn laag, omdat u van de kinderopvangtoeslag gebruik kunt maken of van een subsidie van de gemeente.

Als u interesse heeft of meer informatie wilt:

Bel ons!

06-18842734