Home > Opvang voor en na schooltijd

Buitenschoolse opvang

Vanaf september 2007 hebben basisscholen van O2A5 een convenant afgesloten met verschillende stichtingen die de kinderopvang en buitenschoolse opvang regelen. In Hagestein en Vianen is dat Stichting Kinderopvang Vianen. Kinderen kunnen zowel voor als na schooltijd opgevangen worden door de buitenschoolse opvang. Ouders kunnen op school informatie ontvangen en zijn zelf verantwoordelijk voor het inschrijven van hun kind.

Stichting Kinderopvang Vianen

Zwanegat 5

4132 XC Vianen

Telefoon 0347-366660

Fax 0347-366675

e-mail: info@kinderopvangvianen.nl