Home > Nieuwe leerling

Nieuwe leerling:

Welkom op de Tijl Uilenspiegel!

Wilt u uw kind aanmelden op onze school, dan kunt u een afspraak maken om een kijkje te komen nemen. De locatiecoördinator, Margo van der Velden neemt u mee om een rondje door de school te lopen en u ondertussen van alles te vertellen. U kunt dan ook vragen stellen.

Als u definitief voor onze school heeft gekozen, vragen wij u als ouder een inschrijfformulier  in te vullen. Niet elk kind is hetzelfde. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkeling van uw kind, vragen wij u dit formulier met zorg in te vullen. Waar moeten wij rekening mee houden om uw kind optimaal te kunnen begeleiden. Om u en uw kind beter te leren kennen, zal de leerkracht in het eerste halfjaar op huisbezoek komen.

Toelatingsregels:

Driejarigen: Om als leerling tot de basisschool te worden toegelaten, moeten de kinderen de leeftijd van vier jaar hebben bereikt. Vanaf de leeftijd van drie jaar en tien maanden mogen de kinderen vijf dagdelen op de basisschool komen kijken (wennen). De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Leerlingen van 4 jaar vallen niet onder de leerplichtwet, ook niet wanneer ze zijn ingeschreven op een basisschool. Als een hele schooldag voor hen te lang is, kan daarvan worden afgeweken. Wij stellen het dan wel op prijs als u het meldt wanneer uw kind niet op school komt.

De leerplicht gaat in op de eerste dag van de maand, die volgt op de vijfde verjaardag van uw kind. Omdat het kan voorkomen dat de schoolweek voor de vijfjarige nog te vermoeiend is, kan de kleuter ten hoogste vijf uur per week thuis gehouden worden. Dit moet vanzelfsprekend wel tijdig aan de school worden doorgegeven. Bovengenoemde regelingen vervallen zodra een kind zes jaar is geworden.