Home > Met woorden in de weer

Met woorden in de weer

Woorden zijn overal, woorden hebben we bijna overal bij nodig. We hebben ze nodig om onszelf verstaanbaar te kunnen maken, of uit te kunnen leggen wat we willen of voelen. We hebben ze nodig om te begrijpen wat een ander wil. We hebben ze nodig om mee te kunnen doen in de samenleving, door mee te denken en onze stem te laten horen. Hoe ouder we worden, hoe meer woorden we leren.

Woorden klinken soms heel mooi, een beetje droevig of juist grappig. Woorden hebben soms meer betekenissen, of verschillende woorden hebben juist dezelfde betekenis. Sommige woorden horen bij elkaar, in een groepje, zoals: school, leren, klas. Of woorden zijn juist tegengestelden, zoals: groot en klein. Deze woorden horen dan dus toch ook een beetje bij elkaar.

Om het dan nog wat ingewikkelder te maken worden woorden ook gebruikt in een zin die eigenlijk iets heel anders betekent, zoals bij spreekwoorden en uitdrukkingen. ‘In de weer zijn met iets’ heeft niks te maken met de zon of de regen, met ‘het weer’. Het betekent dat je druk met iets bezig bent.

Daarom zijn wij op school bij alle lessen ‘met woorden in de weer’. We willen kinderen deze betekenissen, verschillen en overeenkomsten tussen woorden leren, laten zien en ervaren.

In al onze groepen vindt u dus ‘woordmuren’ waarop allemaal verschillende woorden te zien zijn en wat ze met elkaar te maken hebben. In de lessen komen we allerlei moeilijke woorden tegen, die hangen we dan samen op de woordmuur. Niet alleen de leerkrachten, maar ook de kinderen mogen hiervoor woorden aandragen, dat maakt de woordmuren lekker gevarieerd. Ook wordt er gebruik gemaakt van Logo 3000, een programma dat leerlingen precies met die woorden kennis laat maken, die belangrijk zijn. Met al die woorden, doen we dan korte spelletjes, totdat we de woorden heel goed kennen. We zijn dan op een spelende manier, ontzettend veel aan het leren, ‘met woorden in de weer’ dus!