Home > Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

Op onze school is de mogelijkheid om gebruik te maken van kinderfysiotherapie. Wanneer u hiervan voor uw zoon/dochter gebruik wilt maken heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig. De aanmelding verloopt via de intern begeleider. De fysiotherapie wordt onder schooltijd in onze school gegeven.