Home > Groep 3-4

Groep 3-4

In groep 3-4 zitten dit jaar 27 kinderen. Zeven kinderen in groep 3 en twintig in groep 4. De groep wordt begeleid door juf Didi en juf Fenneke. Juf Sharon is er de eerste twee schoolweken ook nog bij en gaat dan met zwangerschapsverlof.  Later in het jaar komt zij weer terug in de groep om samen met juf Fenneke de groep te begeleiden. Ook is juf Majella op verschillende momenten in de groep om te helpen.

Hieronder kunt u lezen wat uw kind het komende jaar allemaal gaat leren.

Lezen groep 3
In groep 3 werken wij voor lezen en taal met de methode Veilig leren lezen (kim-versie). Deze methode bestaat uit 13 kernen (hoofdstukken). Via Social Schools wordt u op de hoogte gehouden van wat uw kind tijdens elke kern leert, zodat u thuis ook kunt zien wat er in de klas gebeurt.
Aan de hand van woorden leert uw kind de letters. Deze letters spreekt uw kind uit met hun klank, dus niet met de alfabetnaam van de letters. Dus mmmmm en rrrrr in plaats van ‘em’ en ‘er’.

Op school oefenen de leerlingen dagelijks met lezen en woordenschat op de computer of een tablet op hun eigen niveau. Onze school heeft ook een abonnement op de software voor thuis, zodat kinderen thuis kunnen oefenen op dezelfde manier en met dezelfde stof als op school.
Op https://thuis.basispoort.nl/login/thuisgebruiker/ kunnen zij inloggen.

Op de website https://www.zwijsen.nl/inspiratie?tag=groep-3  staan nog meer tips om thuis te oefenen met lezen, spelling en taal.

Rekenen groep 3
In groep 3 gebeurt er ontzettend veel met de kinderen. Naast het leren herkennen van letters gaan ze ook cijfers leren herkennen en verwerken. Tot de herfstvakantie oefenen de kinderen het tellen tot en met twintig. Tot de kerstvakantie oefenen de kinderen het tellen tot dertig en het optellen en aftrekken tot tien. De structuur van de getallen krijgt ook veel aandacht. Het is namelijk van belang dat de kinderen weten hoe getallen zijn opgebouwd. In de periode tot de zomervakantie oefenen de kinderen het tellen t/m honderd en het optellen en aftrekken t/m twintig.

Schrijven groep 3
Schrijven is een van de moeilijkste dingen die een kind in zijn leven leert. De vingers van een kind zijn motorisch nog niet zo ver ontwikkeld. Fijne priegelwerkjes kunnen daardoor lastig zijn en het leren schrijven van patronen tussen lijntjes is dan al helemaal een zware opgave. In de eerste helft leren de kinderen de letters los te schrijven. Ze leren waar ze de pen op het papier moeten zetten en in welke richting ze de letters moeten maken. In de tweede helft van het jaar leren ze de letters steeds meer te verbinden tot woorden. Wij werken met de methode Pennenstreken. Wanneer we een letter leren te lezen, leren wij deze ook te schrijven als schrijfletter.

Rekenen groep 4

De kinderen oefenen in groep 4 tot de herfstvakantie het getalbegrip tot honderd en maken optel- en aftreksommen tot de honderd over het tiental heen. Ook is er aandacht voor het vermenigvuldigen. De kinderen maken namelijk voor het eerst kennis met de tafels. Tot de kerstvakantie is er veel aandacht voor het vermenigvuldigen en wordt de tafel van twee, vijf en tien aangeboden. De kinderen gaan leren om digitale tijd af te kunnen lezen. Tot de voorjaarsvakantie moeten de kinderen  kunnen tellen over de honderd en kunnen optellen en aftrekken tot honderd. Daarnaast oefenen ze de tafels t/m vijf en van tien. Tot de zomervakantie worden de andere tafels ook aangeboden en leren de kinderen rekenen met geld, gewicht, tijd, oppervlakte en ruimtelijk inzicht. De kinderen mogen thuis extra oefenen met www.rekentuin.nl . De kinderen weten zelf hun wachtwoord hiervoor.

Taal/spelling groep 4

In de spellinglessen krijgen de kinderen per periode een pakket woorden aangeboden. Vaak vallen die woorden onder een zelfde spellingafspraak. De kinderen leren zo geïsoleerd de verschillende afspraken aan. Aan het eind van die periode krijgen de kinderen vaak een dictee waarbij de leerkracht kijkt of uw kind de woorden en bijbehorende regels beheerst. Als huiswerk moet uw kind elke week de woorden op www.bloon.nl oefenen.

Bij de taallessen leren de kinderen veel nieuwe woorden, hoe ze goede zinnen kunnen schrijven, verschillende soorten woorden en nog veel meer.

Begrijpend lezen groep 4

Waar het leesonderwijs uiteindelijk om gaat is: begrijp je wat je leest. Begrijpend lezen wil zeggen dat uw kind de inhoud van de tekst snapt. Wil een kind een tekst echt kunnen begrijpen, dan moet het technisch lezen zelf niet te veel moeite kosten. Daarom beginnen wij pas in groep 4 met begrijpend lezen. Hoe ziet zo’n les begrijpend lezen er dan uit? De tekst wordt erbij gepakt en de leerkracht introduceert het onderwerp. Vaak begint de les met brainstormen. Waar zou de tekst over gaan als we de titel lezen en de plaatjes bekijken? Wie weet er al wat van het onderwerp af? Daarna leest de klas gezamenlijk de tekst. Moeilijke woorden worden besproken. In het werkboek staan de vragen die de kinderen in groepjes of individueel mogen beantwoorden. Als iedereen de vragen heeft gemaakt, worden de antwoorden besproken. Juist van deze gezamenlijke bespreking leren de kinderen veel! Ook krijgen de kinderen elke week een les begrijpend lezen van onze methode “Nieuwsbegrip” mee naar huis om zo vaker bezig te zijn met het lezen en het begrip hiervan.

Schrijven groep 4

In groep 4 leren de kinderen hoofdletters schrijven en deze te gebruiken in het schrijven van teksten.