Home > Groep 1-2 en 3

Groep 1-2 en 3

Dit schooljaar starten wij op de Tijl Uilenspiegel met leerjaar 1-2 en 3 in één groep.

In deze groep zitten 15 kinderen. Tussen de leerlingen van groep 1-2 en groep 3 zitten veel overeenkomsten en verschillen. De overeenkomsten zijn dat ze graag met elkaar spelen en samen kunnen ontwikkelen op leergebied en op creatief gebied.

De verschillen zitten in de fases van leren. Groep 3 is het meest toe aan het leren lezen, schrijven en rekenen. We geven deze lessen daarom in principe apart, maar het voordeel van deze combinatie is, dat kinderen die dat willen altijd mee mogen doen met deze lessen!

Leerkrachten

Op maandag, dinsdag en donderdag is juf Sharon de leerkracht en op maandagochtend, woensdag en vrijdag is het juf Marinke. Op dinsdag en woensdagochtend heeft de groep ondersteuning van juf Yasma, de onderwijsassistente in opleiding. Wij hebben deze nieuwe aanpak voorbereid met Bianca van den Berg van Cube Consulting Onderwijs. Ook gedurende dit schooljaar zal zij ons begeleiden.

Het lokaal

Bij de inrichting van het lokaal is er heel bewust voor gekozen om de kinderen veel mogelijkheden te geven. We zijn samen één klas, iedereen mag overal spelen en werken. Er zijn in de hoeken voldoende plekjes om lekker te kunnen schrijven, lezen, plakken, knippen. Er is een wisselende themahoek, maar er zijn vaste hoeken voor: rekenen, schrijven, en lezen. In deze leerhoeken kan ook spelend geoefend worden door alle leerlingen.

Hoe ziet een dag eruit?

Bij binnenkomst starten de leerlingen met een activiteit die al voor hen klaar ligt. Dit zijn werkjes die zij zelfstandig kunnen doen. Daarna gaan we allemaal in de kring. We bespreken het programma van de dag en vertellen elkaar hoe het met ons gaat, zoals we dat leren bij de lessen van de Vreedzame School.

Taal, lezen en rekenen

Na deze dagopening volgt een kring die meestal in het teken staat van lezen en taal. De kinderen van groep 1-2 kiezen een activiteit van het Digikeuzebord en groep 3 volgt de uitleg van taal. Hierna hebben we tijd om te eten en drinken en….gaan we allemaal lekker buiten spelen. Het schrijven van de letters leert groep 3 na het buitenspelen.

De tweede kring gaat over rekenen. Alle kinderen beginnen weer samen. Waar groep 3 daarna verder gaat met rekenen, kiezen de leerlingen van groep 1-2 een nieuwe activiteit. Dan is het weer pauze.

Woordenschat en de middag

’s Middags krijgt groep 3 les over spelling en lezen. Groep 1-2 gaat dan spelen. Alle leerlingen volgen ’s middags de lessen woordenschat van LOGO3000. Zij leren woorden passend bij het thema van die periode. Na het aanleren van de nieuwe woorden is er tijd voor creatieve vakken zoals muziek. Ook besteden we aandacht aan de sociaal/emotionele ontwikkeling. Daarvoor werken we in de hele school met de methode Vreedzaam.

En dan hebben we ook nog gym! De groep heeft op woensdag les in de grote gymzaal. Deze les wordt gegeven door meester Christian, een van onze vakdocenten gym. Op vrijdag gymmen we in de speelzaal.

Tot ziens bij ons in de groep!

Juf Marinke en Juf Sharon