Home > Documenten O2A5

Documenten o2a5

Onze reglementen en protocollen staan op de website van ons bestuur. Het gaat om de volgende documenten:


• Klachtenregeling
• Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen op school
• Gedragscode
• Sociale media reglement
• Privacyreglement
• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
• Protocol schorsing en verwijdering


Volgt u deze link om de documenten in te kunnen zien: https://www.o2a5.nl/documenten/