Home > De Vreedzame School

De Vreedzame School

Op onze school wordt sinds het afgelopen schooljaar gewerkt met het programma ‘De Vreedzame School’. Dit programma van groep 1 t/m groep 8 leert kinderen hoe zij op een positieve manier met elkaar om kunnen gaan en geeft hen handvatten om zich te ontwikkelen als actieve en ‘betrokken’ wereldburgers. Om de kinderen hierbij op een passende manier te begeleiden, volgen we als school een invoeringstraject dat twee jaar duurt.

Waarom kiezen wij voor De Vreedzame School?

Ouders en leerkrachten hebben de taak om hun kinderen voor te bereiden op een maatschappij die soms best ingewikkeld is. Een maatschappij waarin niet alleen rekenen en lezen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden en een actieve houding. Wij willen dat onze kinderen hierop zijn voorbereid.

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen zich gehoord en gezien voelen, dat kinderen een stem krijgen, dat wat zij vinden er echt toe doet. We leren ze samen op een democratische manier beslissingen te nemen en problemen die ze tegen komen op te lossen. Daarbij willen we de kinderen leren een actieve bijdrage te leveren, zich verantwoordelijk te voelen en open te staan voor verschillen tussen mensen.

Hoe is De Vreedzame School terug te zien in de groepen?

In alle groepen is het bovenstaande op allerlei manieren terug te zien. Ieder kind wordt gevraagd op verschillende manieren mee te denken. Bijvoorbeeld bij het maken van de afspraken in de groep. ‘Wat vind jij belangrijk voor een goede sfeer?’ Taken in de klas worden zelf bedacht en verdeeld. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn stukje, samen zijn we verantwoordelijk voor het geheel.

In de klas weten de kinderen ook dat afbrekers niet bijdragen aan een goede sfeer, maar tips en opstekers wel. De kinderen leren dat iedereen wel eens een conflict heeft ergens over, maar dat we samen de verantwoordelijkheid hebben ervoor te zorgen dat we het oplossen met behulp van de ‘Praat het uit’ of de ‘Los het op’ kaart. Dan kunnen we daarna weer samen verder leren.

Er zijn verschillende leerlingen commissies, zoals een voetbalcommissie, een schoolplein commissie en wisselende festiviteiten commissies waarbij kinderen wordt gevraagd mee te denken en te organiseren.

Al deze activiteiten zorgen niet alleen voor plezier, maar ook voor een werkklimaat waarin geleerd wordt.

Aan de basis van dit alles staat “Onze Grondwet” :

Opbouw van de lessen:

In alle groepen wordt gedurende het schooljaar tegelijkertijd aan dezelfde thema’s / blokken gewerkt.

 • Blok 1: We horen bij elkaar ( over groepsvorming omgaan met elkaar)
 • Blok 2: We lossen conflicten zelf op (leren omgaan met misverstanden en conflicten)
 • Blok 3: We hebben oor voor elkaar (over communicatie)
 • Blok 4: We hebben hart voor elkaar (over gevoelens)
 • Blok 5: We dragen allemaal een steentje bij (omgaan met verantwoordelijkheid)
 • Blok 6: We zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten).

In groep 8 wijken de blokken 5 en 6 af. Blok 5 gaat over ‘Het democratisch ABC’. De kinderen krijgen inzicht in de democratie als staatsvorm, regels en wetten. Als er in een bepaald schooljaar verkiezingen zijn, biedt het programma aansluitend aan blok 5 een Verkiezingsproject. Blok 6 gaat over afscheid nemen.

Wat leren de kinderen dan allemaal? Nog even op een rijtje..

De volgende sociaal-emotionele vaardigheden komen in het programma aan bod:

 • Inzicht in het effect van je eigen gedrag op anderen.
 • Inlevingsvermogen: jezelf kunnen en willen verplaatsen in anderen.
 • Rekening houden met anderen; de ander serieus nemen.
 • Het herkennen van gevoelens.
 • Het omgaan met gevoelens.
 • Controle over jezelf,
 • Conflicten oplossen door win-win situaties te bedenken.
 • Meedenken hoe sommige dingen in de klas geregeld worden.
 • Zelfvertrouwen/ positief zelfbeeld versterken.

Wilt u meer weten over De Vreedzame School?

Kijk dan op https://www.devreedzame.school/