Home > Computeronderwijs / iPads

Computeronderwijs 

In iedere groep zijn er naast het digitale schoolbord ook computers, iPads en/of  laptops beschikbaar. Deze worden op allerlei manieren tijdens de lessen gebruikt.

Bij rekenen, taal en spelling en maken de kinderen na de uitleg van de leerkracht de opdrachten die bij de les horen digitaal, dus met de software die hoort bij onze lesmethodes. Een groot voordeel hiervan is, dat kinderen gelijk kunnen zien of het antwoord op een som of een geschreven woord correct is. Hierdoor worden ze direct gestimuleerd om het nog eens te proberen of als het nodig is hulp te vragen aan een klasgenoot of aan de leerkracht. De leerkracht kan ook snel zien waar extra hulp of juist extra uitdaging nodig is. Het digitaal werken gaat goed samen met bijvoorbeeld werken op kladpapier en het samen werken aan opdrachten.

Kinderen werken tijdens de lessen of tijdens de weektaak ook individueel aan “ander” werk. Ander wil in dit geval zeggen: op een andere manier, eenvoudiger, uitgebreider of met meer uitdaging. Er wordt gekeken waar een kind behoefte aan heeft. Allerlei verschillende software wordt ingezet zoals bijvoorbeeld: Rekentuin, Taalzee, Nieuwsbegrip, Bloon, Gynzy of Squla. Ook werken kinderen aan opdrachten op verschillende educatieve websites.

Voor de wereld oriënterende vakken kunnen digitale middelen ook goed worden ingezet. In de software van deze methodes zijn bijvoorbeeld filmpjes te vinden of extra oefeningen. Maar ook maken kinderen bijvoorbeeld zelf een filmpje, een presentatie, of een werkstuk. De ene keer sluit dit aan op de behandelde onderwerpen in de les, de andere keer wordt er door de kinderen zelf een onderwerp gekozen. De kinderen gaan dan zelf op zoek naar informatie.

Ook voor huiswerk worden digitale middelen ingezet.

Bij de creatieve ateliers is ook regelmatig een digitaal onderdeel opgenomen. Dan wordt bijvoorbeeld iets nieuws of creatiefs op digitaal vlak aangeleerd, zoals bijvoorbeeld het maken van een stop-motion filmpje.

We vinden belangrijk dat kinderen op een verantwoordelijke manier omgaan met alle beschikbare digitale middelen. De kinderen worden daarom regelmatig op hun verantwoording gewezen voor wat betreft het juiste gebruik van de computers en het internet.