Home > Brede school

Brede School De Prenter

Sinds oktober 2013 zijn wij gevestigd in De Prenter in de wijk De Hagen. In dit nieuwe schoolgebouw werken wij samen met de verschillende partners. Deze samenwerking is vastgelegd in een beleids-/ondernemingsplan welke wij ten uitvoer moeten brengen. Dit proces vraagt veel aandacht en zal nieuwe kansen bieden voor onze leerlingen, hun ouders en wijkbewoners.

Daarbij gaan we voor meerdere jaren het project Cultuur het hart van de wijk volgen van Kunst Centraal, met als doel de school een spilfunctie te geven in het culturele veld, waardoor samenhang ontstaat met de lokale samenleving. Bovendien willen we de kennis vergroten en daarmee de aansluiting op het onderwijs vanuit het culturele veld. Tot slot stimuleren we bij leerlingen en leerkrachten het creatief vermogen en het creatief denken.

De overige gebruikers van De Prenter zijn:

• Peuterhuis Klimop  (meer informatie)

• De Speel-o-theek

• Sportservice Provincie Utrecht

• Sportservice Vianen

• Sociaal Team Vianen

• De Wijkwinkel

• ViaVrouw

• Vereniging Beeldende Kunstenaars

• Het Jeugd-Punt