Home > Activiteiten Commissie

Activiteiten commissie

Wij proberen zo veel mogelijk ouders te betrekken bij de activiteiten op onze school met als doel het leren en het welbevinden van de kinderen op onze school te bevorderen. Wanneer ouders en leerkrachten goed samenwerken kunnen de talenten van leerlingen tot bloei komen.
Wij werken graag samen met u als partner.

Hoe willen we nu meer ouders betrekken bij onze school?
Leerkrachten nemen de taak op zich om als voorzitter van een activiteit ouders te benaderen via Social Schools om te helpen bij die geplande activiteit. De ouders die zich als hulpouder opgeven, zijn bij die activiteit dan in beeld om als activiteitencommissie te helpen. Zijn er heel veel ouders die zich opgeven, dan wordt de hulpgroep bepaald door middel van loting. Na afloop van de activiteit wordt deze hulpgroep dan weer opgeheven. Wij hopen op deze manier dat meer ouders zich aanmelden als hulpouder en dat we met elkaar voor de kinderen weer een leuke activiteit hebben kunnen organiseren.

De penningmeester van de activiteitencommissie zoals die voorheen bestond, blijft in functie en zal de financiën beheren en verantwoording af leggen aan de ouders via de medezeggenschapsraad. Bij de te maken keuzes zal de penningmeester steeds overleg hebben met de directie van de school.

Wij hopen dat we op deze manier veel ouders te betrekken bij onze school. We hechten er waarde aan dat we samen met u voor de kinderen goed onderwijs met veel leuke activiteiten kunnen organiseren.

Voor meer informatie of vragen bent u van harte welkom op school.