Home > Groep 4-5

Groep 4-5

In groep 4-5 zitten dit jaar 17 leerlingen. Daarvan zitten er tien in groep 4 en zeven in groep 5. De leerlingen worden begeleid door juf Petra en juf Marouschka. Juf Marouschka vervangt momenteel juf Anke, zij is met verlof.

Hieronder kunt u lezen wat de kinderen zoal gaan leren dit schooljaar.

Rekenen groep 4

De kinderen oefenen in groep 4 tot de herfstvakantie het getalbegrip tot honderd en maken optel- en aftreksommen tot de honderd over het tiental heen. Ook is er aandacht voor het vermenigvuldigen. De kinderen maken namelijk voor het eerst kennis met de tafels. Tot de kerstvakantie is er veel aandacht voor het vermenigvuldigen en wordt de tafel van twee, vijf en tien aangeboden. De kinderen gaan leren om digitale tijd af te kunnen lezen. Tot de voorjaarsvakantie moeten de kinderen  kunnen tellen over de honderd en kunnen optellen en aftrekken tot honderd. Daarnaast oefenen ze de tafels t/m vijf en van tien. Tot de zomervakantie worden de andere tafels ook aangeboden en leren de kinderen rekenen met geld, gewicht, tijd, oppervlakte en ruimtelijk inzicht. De kinderen mogen thuis extra oefenen met www.rekentuin.nl . De kinderen weten zelf hun wachtwoord hiervoor.

Taal/spelling groep 4

In de spellinglessen krijgen de kinderen per periode een pakket woorden aangeboden. Vaak vallen die woorden onder een zelfde spellingafspraak. De kinderen leren zo geïsoleerd de verschillende afspraken aan. Aan het eind van die periode krijgen de kinderen vaak een dictee waarbij de leerkracht kijkt of uw kind de woorden en bijbehorende regels beheerst. Als huiswerk moet uw kind elke week vier keer de woorden op www.bloon.nl oefenen. Voor taal kunnen de kinderen met hun wachtwoord oefenen op www.taalzee.nl . De uitbreiding van de woordenschat is met name gericht op de betekenis van woorden en niet op de schrijfwijze. Als uw kind weet wat een woord betekent, wil dat nog niet zeggen dat hij dat woord al foutloos moet kunnen schrijven. Bij het leren van nieuwe woorden maken de kinderen gebruik van twee strategieën. Één om de betekenis van woorden te achterhalen en één strategie om de betekenis te onthouden.

Begrijpend lezen groep 4

Waar het leesonderwijs uiteindelijk om gaat is: begrijp je wat je leest. Begrijpend lezen wil zeggen dat uw kind de inhoud van de tekst snapt. Wil een kind een tekst echt kunnen begrijpen, dan moet het technisch lezen zelf niet te veel moeite kosten. Daarom beginnen wij pas in groep 4 met begrijpend lezen. Hoe ziet zo’n les begrijpend lezen er dan uit? De tekst wordt erbij gepakt en de leerkracht introduceert het onderwerp. Vaak begint de les met brainstormen. Waar zou de tekst over gaan als we de titel lezen en de plaatjes bekijken? Wie weet er al wat van het onderwerp af? Daarna leest de klas gezamenlijk de tekst. Moeilijke woorden worden besproken. In het werkboek staan de vragen die de kinderen in groepjes of individueel mogen beantwoorden. Als iedereen de vragen heeft gemaakt, worden de antwoorden besproken. Juist van deze gezamenlijke bespreking leren de kinderen veel! Ook krijgen de kinderen elke week een les begrijpend lezen van onze methode “Nieuwsbegrip” mee naar huis om zo vaker bezig te zijn met het lezen en het begrip hiervan.

Schrijven groep 4

In groep 4 leren de kinderen hoofdletters schrijven en deze te gebruiken in het schrijven van teksten.

Groep 5

In groep 5 gaan de kinderen verder met waar ze gebleven zijn einde groep 4. Maar ook staan er een aantal nieuwe vakken op het programma. Om te weten wat de kinderen in groep 5 allemaal gaan leren? Leest u verder bij “groep 5-6”.