Home > Groep 7-8

Groep 7-8

Welkom op het stukje website van groep 7-8!

Onze groep telt dit jaar negentien leerlingen. Elf leerlingen in groep 7 en acht in groep 8. De leerkrachten zijn juf Ellen en juf Waaske. Op maandag, dinsdag en vrijdag is juf Waaske in de groep. Op woensdag en donderdag is juf Ellen er om met de kinderen samen aan de lesstof te werken. Met zijn allen zijn we een gezellige groep met een hoop variatie!

We zijn aangekomen bij de laatste jaren van de basisschool. De lesstof is op z’n moeilijkst en de voorbereiding op de middelbare school is begonnen. We vinden het daarom in onze groep heel belangrijk dat iedereen zich prettig voelt en zichzelf kan zijn. Want leren en laten zien wat je kunt, lukt het best als je je op je plek voelt. Naar elkaar luisteren en elkaar proberen te begrijpen, ook als je een andere mening hebt, vinden we heel waardevol.

Tijdens de lessen werken we veel samen aan opdrachten, want samen weten we meer. Soms maken we foutjes, maar dat geeft niets, want het maken van een foutje is weer een kans om iets nieuws te leren.

Maar waar zijn we dan de zoal hele dag mee bezig?

Bij rekenen leren we bijvoorbeeld sommen met breuken en procenten uit  te rekenen. Bij  spelling leren we onder andere hoe de werkwoorden gespeld moeten worden.Tijdens de begrijpend lezen lessen arceren we de belangrijke stukjes in een tekst en leren we hoe we kunnen samenvatten. Deze vaardigheid is heel belangrijk voor later bij het studeren.

Ook gaan we op reis door de wereld bij aardrijkskunde, duiken we in het verleden bij geschiedenis en doen we bij natuur en techniek allerlei proefjes en projecten.  During the English lessons, we try to talk in English al lot.

Bij haast alle vakken worden ook computers en iPads gebruikt om opdrachten te maken, filmpjes te kijken of dingen op te zoeken. Om te leren ons werk te plannen en goed te verdelen over de dagen, werken we met weektaken en een agenda.

Er zijn dit jaar weer een hoop uitdagingen. We gaan er voor 100% voor en we hebben er zin in!

Tot ziens, in groep 7-8

de leerlingen,

juf Ellen, juf Waaske


Hier beleefden we samen een super gezellige en actieve ‘Kampdag’!