Home > Groep 5-6

Groep 5-6

Welkom in groep 5-6!

Wij zijn een enthousiaste en gezellige groep. We zitten met veertien kinderen in de klas, zeven in groep 5 en zeven in groep 6. Onze juffen zijn juf Leonie en juf Noor. Op maandag, donderdag en vrijdag is juf Leonie in de klas. Op dinsdag en woensdag is juf Noor er om de kinderen te begeleiden.

(foto volgt nog)

Leren is natuurlijk erg belangrijk, maar met plezier naar school gaan ook. Daarom proberen we er met z’n allen een fijn schooljaar van te maken. Bijvoorbeeld door een (groeps-)spelletje tussendoor, elkaar een mop of een raadsel vertellen in de pauze, een ruzie of misverstand met elkaar -soms ook met hulp van de juf- uit te praten, met elkaar samenwerken en elkaar te accepteren en respecteren.

Een spelletje is leuk, gezellig en belangrijk, maar… we moeten natuurlijk ook van alles leren!

Wat doen we in groep 5 en 6?

In groep 5 en 6 zijn een aantal vakken erg belangrijk, deze komen dagelijks terug: rekenen, spelling, taal en lezen.

Rekenen:

In groep 5 zijn tafels heel erg belangrijk! Als we de tafels goed kennen, kunnen we ook deelsommen leren. Ook het optellen en aftrekken tot 1000 gaan we leren. En we gaan ook wegen, meten en rekenen met geld, en de analoge en digitale tijden op de klok.

In groep 6 moeten we de tafels echt goed kennen, want hierdoor kunnen we grote keer- en deelsommen snel uitrekenen. Ook gaan we sommen onder elkaar leren optellen en aftrekken en rekenen we met getallen tot 10.000! We meten de oppervlaktes, rekenen met geld en leren schattend rekenen.

Spelling:

Elke week leren we een spellingcategorie aan, hierin zit een bepaalde spellingmoeilijkheid. Maar in veel woorden zitten meerdere categorieën, dus extra opletten! Bijvoorbeeld ‘kroketten’, daar letten we op de ‘o’ : je hoort er twee maar je schrijft er één; maar ook: je hoort de korte klank /e/ dus je schrijft dubbel ‘t’. We maken regelmatig oefendictees  om er voor te zorgen dat we aan alle geleerde categorieën blijven denken.

Taal

Dit jaar gaan wij werken uit een nieuwe methode! Het leuke van een nieuwe methode is…dat deze goed bij deze tijd past. Dus veel leuke filmpjes en instructie op het digibord bijvoorbeeld, en hippe plaatjes en leuke teksten. En als je als kind geprikkeld en geboeid wordt, worden de lessen leuker en je inzet beter! Met taal leren we nieuwe woorden, hoe je een uitnodiging schrijft, wat een zelfstandig naamwoord is en hoe je je menig goed kunt beargumenteren.

Lezen

Lezen is zó belangrijk…! Hoe vlotter je leest, hoe meer woorden je leert, hoe beter je de teksten kan begrijpen…dus lekker veel doen! Op school lezen we natuurlijk al tijdens de lessen, maar alle kinderen lenen ook een boek uit de schoolbieb waar ze lekker in kunnen lezen. Ook gaan we woorden lezen en in tweetallen hardop lezen.

Begrijpend lezen doen we twee keer per week met de methode Nieuwsbegrip. Hierbij staat een artikel centraal met nieuws erin van de afgelopen week. Zeer actueel dus en daardoor heel leuk en interessant! Elke week zit er nog een andere tekstsoort bij Nieuwsbegrip, bijvoorbeeld een reclametekst of een interview, deze tekst wordt thuis gelezen en hier maken de kinderen thuis de vragen over. Ook met de zaakvakken besteden we aandacht aan het begrijpend lezen.

Wat nog meer…?

Elke week staan er ook nog andere vakken op het programma: schrijven, de zaakvakken (aardrijkskunde, biologie/techniek (Natuniek) en geschiedenis), Engels, sociaal-emotionele ontwikkeling, gym en de creatieve vakken.

We maken de lessen vaak op de iPad, maar schrijven met een pen (of potlood) blijft ook belangrijk voor de motorische ontwikkeling. Dit blijven we dus oefenen. Geschiedenis en Natuniek doen we met 5 en 6 tegelijk, zodat we goed het onderwerp kunnen uitdiepen. Aardrijkskunde is voor groep 5 en 6 anders, daarom heeft elke groep hier een apart programma.

Met de Engelse lessen leren we hoe we een gesprekje in het Engels kunnen voeren, bijvoorbeeld om iemand te leren kennen of hoe je iets vraagt in de supermarkt. Ook leren we Engelse liedjes.

We vinden de sociaal-emotionele ontwikkeling erg belangrijk en besteden hier veel aandacht aan. Een aantal keer per week worden hier lessen over gegeven. Soms in de vorm van een kringgesprek, dan weer in groepjes, soms in de vorm van een spel.

We gaan er met elkaar een gezellig en leerzaam schooljaar van maken!

Juf Leonie, juf Noor en de kinderen van groep 5-6.