Home > Groep 3

Groep 3

In groep 3 zitten dit jaar 20 kinderen. Alle dagen is Juf Sharon in de groep. Op woensdag is Juf Mariska er ook om te helpen. Hieronder kunt u lezen wat uw kind het komende jaar allemaal gaat leren.

Lezen groep 3
In groep 3 werken wij voor lezen en taal met de methode Veilig leren lezen (kim-versie). Deze methode bestaat uit 13 kernen (hoofdstukken). Via Social Schools wordt u op de hoogte gehouden van wat uw kind tijdens elke kern leert, zodat u thuis ook kunt zien wat er in de klas gebeurt.
Aan de hand van woorden leert uw kind de letters. Deze letters spreekt uw kind uit met hun klank, dus niet met de alfabetnaam van de letters. Dus mmmmm en rrrrr in plaats van ‘em’ en ‘er’.

Op school oefenen de leerlingen dagelijks met lezen en woordenschat op de computer of een tablet op hun eigen niveau. Onze school heeft ook een abonnement op de software voor thuis, zodat kinderen thuis kunnen oefenen op dezelfde manier en met dezelfde stof als op school.
Op https://thuis.basispoort.nl/login/thuisgebruiker/ kunnen zij inloggen.

Op de website https://www.zwijsen.nl/inspiratie?tag=groep-3  staan nog meer tips om thuis te oefenen met lezen, spelling en taal.

Rekenen groep 3
In groep 3 gebeurt er ontzettend veel met de kinderen. Naast het leren herkennen van letters gaan ze ook cijfers leren herkennen en verwerken. Tot de herfstvakantie oefenen de kinderen het tellen tot en met twintig. Tot de kerstvakantie oefenen de kinderen het tellen tot dertig en het optellen en aftrekken tot tien. De structuur van de getallen krijgt ook veel aandacht. Het is namelijk van belang dat de kinderen weten hoe getallen zijn opgebouwd. In de periode tot de zomervakantie oefenen de kinderen het tellen t/m honderd en het optellen en aftrekken t/m twintig.
Schrijven groep 3
Schrijven is een van de moeilijkste dingen die een kind in zijn leven leert. De vingers van een kind zijn motorisch nog niet zo ver ontwikkeld. Fijne priegelwerkjes kunnen daardoor lastig zijn en het leren schrijven van patronen tussen lijntjes is dan al helemaal een zware opgave. In de eerste helft leren de kinderen de letters los te schrijven. Ze leren waar ze de pen op het papier moeten zetten en in welke richting ze de letters moeten maken. In de tweede helft van het jaar leren ze de letters steeds meer te verbinden tot woorden. Wij werken met de methode Pennenstreken. Wanneer we een letter leren te lezen, leren wij deze ook te schrijven als schrijfletter.