Home > Groep 3-4

Groep 3-4

Beste ouders,

In groep 3-4 zitten dit jaar 28 kinderen. Groep 3 bestaat uit 12 kinderen en groep 4 uit 16 kinderen. Op maandag, dinsdag en woensdag is groep 4 in een apart lokaal bij juf Joanne en groep 3 is 5 dagen bij juf Fleur .

Lezen groep 3

Groep 3 gaat dit jaar leren lezen. Om de dag krijgen de kinderen een nieuwe letter aangeboden, waar een woordje bij hoort. Onze leesmethode heet “Veilig leren lezen”. De kinderen leren dat woorden uit verschillende klanken bestaan. Ze hebben dit besef nodig om te leren spellen en lezen. De kinderen leren op school dat je de letter – m – als een – mm – klank uitspreekt en niet als de alfabet uitspraak – em -.  Hakken en plakken zijn herkenbare begrippen voor de kinderen. Ter ondersteuning bij het leren lezen, leren de kinderen woorden te hakken en letters te plakken. Bij het plakken voegen ze de klanken weer samen tot een woord. Zo worden de kinderen klankbewust gemaakt van letters die ze horen. De kinderen leren in de loop van groep 3 dat hoofdletters aan het begin van een zin worden gebruikt. In het werkboek wordt er vanaf dat moment ook gebruik gemaakt van hoofdletters. De kinderen mogen thuis extra oefenen met www.taalzee.nl . Als uw kind het wachtwoord niet meer weet, kunt u dit altijd even bij de leerkracht het wachtwoord vragen.

Rekenen groep 3

In groep 3 gebeurt er ontzettend veel met de kinderen. Naast het leren herkennen van letters gaan ze ook cijfers leren herkennen en verwerken. Tot de herfstvakantie oefenen de kinderen het tellen tot en met twintig. Tot de kerstvakantie oefenen de kinderen het tellen tot dertig en het optellen en aftrekken tot tien. De structuur van de getallen krijgt ook veel aandacht. Het is namelijk van belang dat de kinderen weten hoe getallen zijn opgebouwd. In de periode tot de zomervakantie oefenen de kinderen het tellen t/m honderd en het optellen en aftrekken t/m twintig. De kinderen mogen thuis extra oefenen met www.rekentuin.nl . Als uw kind het wachtwoord niet meer weet, kunt u dit altijd even bij de leerkracht vragen.

Schrijven groep 3

Schrijven is een van de moeilijkste dingen die een kind in zijn leven leert. De vingers van een kind zijn motorisch nog niet zo ver ontwikkeld. Fijne priegelwerkjes kunnen daardoor lastig zijn en het leren schrijven van patronen tussen lijntjes is dan al helemaal een zware opgave. In de eerste helft leren de kinderen de letters voornamelijk los schrijven. Ze leren waar ze de pen op het papier moeten zetten en in welke richting ze de letters moeten maken. In de tweede helft van het jaar leren ze de letters steeds meer te verbinden tot woorden.

Zippy’s vrienden

Sinds een aantal jaar werken wij met de methode voor de sociale-emotionele ontwikkeling “Zippy’s vrienden”.

Kinderen krijgen net als volwassenen soms te maken met tegenslagen en verdriet. Een zieke oma, gescheiden ouders, een dode cavia, ruzie met een vriendje of zakken voor een zwemdiploma. Zippy’s Vrienden, een uitgekiend lesprogramma dat zijn waarde in het buitenland heeft bewezen, leert hun stapsgewijs wat ze met allerlei gevoelens kunnen doen.

Rekenen groep 4

De kinderen oefenen in groep 4 tot de herfstvakantie het getalbegrip tot honderd en maken optel- en aftreksommen tot de honderd over het tiental heen. Ook is er aandacht voor het vermenigvuldigen. De kinderen maken namelijk voor het eerst kennis met de tafels. Tot de kerstvakantie is er veel aandacht voor het vermenigvuldigen en wordt de tafel van twee, vijf en tien aangeboden. De kinderen gaan leren om digitale tijd af te kunnen lezen. Tot de voorjaarsvakantie moeten de kinderen  kunnen tellen over de honderd en kunnen optellen en aftrekken tot honderd. Daarnaast oefenen ze de tafels t/m vijf en van tien. Tot de zomervakantie worden de andere tafels ook aangeboden en leren de kinderen rekenen met geld, gewicht, tijd, oppervlakte en ruimtelijk inzicht. De kinderen mogen thuis extra oefenen met www.rekentuin.nl . De kinderen weten zelf hun wachtwoord hiervoor.

Schrijven groep 4

In groep 4 leren de kinderen hoofdletters schrijven en deze te gebruiken in het schrijven van teksten.

Taal/spelling groep 4

In de spellinglessen krijgen de kinderen per periode een pakket woorden aangeboden. Vaak vallen die woorden onder een zelfde spellingafspraak. De kinderen leren zo geïsoleerd de verschillende afspraken aan. Aan het eind van die periode krijgen de kinderen vaak een dictee waarbij de leerkracht kijkt of uw kind de woorden en bijbehorende regels beheerst. Als huiswerk moet uw kind elke week vier keer de woorden op www.bloon.nl oefenen. Voor taal kunnen de kinderen met hun wachtwoord oefenen op www.taalzee.nl . De uitbreiding van de woordenschat is met name gericht op de betekenis van woorden en niet op de schrijfwijze. Als uw kind weet wat een woord betekent, wil dat nog niet zeggen dat hij dat woord al foutloos moet kunnen schrijven. Bij het leren van nieuwe woorden maken de kinderen gebruik van twee strategieën. Één om de betekenis van woorden te achterhalen en één strategie om de betekenis te onthouden.

Begrijpend lezen groep 4

Waar het leesonderwijs uiteindelijk om gaat is: begrijp je wat je leest. Begrijpend lezen wil zeggen dat uw kind de inhoud van de tekst snapt. Wil een kind een tekst echt kunnen begrijpen, dan moet het technisch lezen zelf niet te veel moeite kosten. Daarom beginnen wij pas in groep 4 met begrijpend lezen. Hoe ziet zo’n les begrijpend lezen er dan uit? De tekst wordt erbij gepakt en de leerkracht introduceert het onderwerp. Vaak begint de les met brainstormen. Waar zou de tekst over gaan als we de titel lezen en de plaatjes bekijken? Wie weet er al wat van het onderwerp af? Daarna leest de klas gezamenlijk de tekst. Moeilijke woorden worden besproken. In het werkboek staan de vragen die de kinderen in groepjes of individueel mogen beantwoorden. Als iedereen de vragen heeft gemaakt, worden de antwoorden besproken. Juist van deze gezamenlijke bespreking leren de kinderen veel! Ook krijgen de kinderen elke week een les begrijpend lezen van onze methode “Nieuwsbegrip” mee naar huis om zo vaker bezig te zijn met het lezen en het begrip hiervan.

Gym

Er is elke woensdag gym dat door een vakleerkracht wordt gegeven en elke vrijdag geeft de juf zelf de gymles. De kinderen moeten gymschoenen aan en een sportshirtje en broekje.

Met vriendelijke groet,

Fleur-anne Vermeulen