Home > Groep 3

Groep 3

In groep 3 zitten dit jaar 22 kinderen. Alle dagen is Juf Sharon in de groep. Hieronder kunt u lezen wat uw kind het komende jaar allemaal gaat leren.

Lezen groep 3

Groep 3 gaat dit jaar leren lezen. Om de dag krijgen de kinderen een nieuwe letter aangeboden, waar een woordje bij hoort. Onze leesmethode heet “Veilig leren lezen”. De kinderen leren dat woorden uit verschillende klanken bestaan. Ze hebben dit besef nodig om te leren spellen en lezen. De kinderen leren op school dat je de letter – m – als een – mm – klank uitspreekt en niet als de alfabet uitspraak – em -.  Hakken en plakken zijn herkenbare begrippen voor de kinderen. Ter ondersteuning bij het leren lezen, leren de kinderen woorden te hakken en letters te plakken. Bij het plakken voegen ze de klanken weer samen tot een woord. Zo worden de kinderen klankbewust gemaakt van letters die ze horen. De kinderen leren in de loop van groep 3 dat hoofdletters aan het begin van een zin worden gebruikt. In het werkboek wordt er vanaf dat moment ook gebruik gemaakt van hoofdletters. De kinderen mogen thuis extra oefenen met www.taalzee.nl . Als uw kind het wachtwoord niet meer weet, kunt u dit altijd even bij de leerkracht het wachtwoord vragen.

Rekenen groep 3

In groep 3 gebeurt er ontzettend veel met de kinderen. Naast het leren herkennen van letters gaan ze ook cijfers leren herkennen en verwerken. Tot de herfstvakantie oefenen de kinderen het tellen tot en met twintig. Tot de kerstvakantie oefenen de kinderen het tellen tot dertig en het optellen en aftrekken tot tien. De structuur van de getallen krijgt ook veel aandacht. Het is namelijk van belang dat de kinderen weten hoe getallen zijn opgebouwd. In de periode tot de zomervakantie oefenen de kinderen het tellen t/m honderd en het optellen en aftrekken t/m twintig. De kinderen mogen thuis extra oefenen met www.rekentuin.nl . Als uw kind het wachtwoord niet meer weet, kunt u dit altijd even bij de leerkracht vragen.

Schrijven groep 3

Schrijven is een van de moeilijkste dingen die een kind in zijn leven leert. De vingers van een kind zijn motorisch nog niet zo ver ontwikkeld. Fijne priegelwerkjes kunnen daardoor lastig zijn en het leren schrijven van patronen tussen lijntjes is dan al helemaal een zware opgave. In de eerste helft leren de kinderen de letters voornamelijk los schrijven. Ze leren waar ze de pen op het papier moeten zetten en in welke richting ze de letters moeten maken. In de tweede helft van het jaar leren ze de letters steeds meer te verbinden tot woorden.

Zippy’s vrienden

Sinds een aantal jaar werken wij met de methode voor de sociale-emotionele ontwikkeling “Zippy’s vrienden”.

Kinderen krijgen net als volwassenen soms te maken met tegenslagen en verdriet. Een zieke oma, gescheiden ouders, een dode cavia, ruzie met een vriendje of zakken voor een zwemdiploma. Zippy’s Vrienden, een uitgekiend lesprogramma dat zijn waarde in het buitenland heeft bewezen, leert hun stapsgewijs wat ze met allerlei gevoelens kunnen doen.

Rekenen groep 4

De kinderen oefenen in groep 4 tot de herfstvakantie het getalbegrip tot honderd en maken optel- en aftreksommen tot de honderd over het tiental heen. Ook is er aandacht voor het vermenigvuldigen. De kinderen maken namelijk voor het eerst kennis met de tafels. Tot de kerstvakantie is er veel aandacht voor het vermenigvuldigen en wordt de tafel van twee, vijf en tien aangeboden. De kinderen gaan leren om digitale tijd af te kunnen lezen. Tot de voorjaarsvakantie moeten de kinderen  kunnen tellen over de honderd en kunnen optellen en aftrekken tot honderd. Daarnaast oefenen ze de tafels t/m vijf en van tien. Tot de zomervakantie worden de andere tafels ook aangeboden en leren de kinderen rekenen met geld, gewicht, tijd, oppervlakte en ruimtelijk inzicht. De kinderen mogen thuis extra oefenen met www.rekentuin.nl . De kinderen weten zelf hun wachtwoord hiervoor.