Home > Groep 1-2

Groep 1-2

Welkom in groep 1-2

In onze groep zitten aan het begin van het schooljaar 16 leerlingen. Daarvan zitten er 7 in groep 2 en negen in groep 1. Door het jaar heen worden er weer nieuwe kleuters aangemeld, dus de klas zal nog wat groeien.  Juf Marinke werkt alle 5 de dagen in groep 1-2.

Wij beginnen elke dag in de kring, behalve op vrijdag dan mogen de ouders in de klas blijven en een spelletje met hun kind doen. Als wij om kwart voor 9 in de kring gaan zitten gaan de ouders weer naar huis.

In deze kring begroeten we de kinderen en bespreken welke dag het is en wat we allemaal gaan doen. Dit doen we m.b.v. de dagritmekaarten.

We werken in onze groep aan de volgende vakken:

Taal: woordenschat en beginnende geletterdheid, dit is voorbereiden op het leren lezen. Rekenen: getallen en tellen, meten en meetkunde. Muziek: zingen, muziek maken en bewegen op muziek. Schrijven: voorbereiding op het schrijven van letters en cijfers in groep 3. Sociale vaardigheden: samen spelen, samen werken, elkaar helpen en op een goede manier voor jezelf opkomen.

Deze vakken doen we in de kring, tijdens de werkles, als we spelletjes kiezen uit de kasten en tijdens het spelen in de hoeken.

Ook is het heel belangrijk dat de kinderen lekker kunnen bewegen, dit doen we tijdens de gymles/spelles in het speellokaal en buiten op het schoolplein.

We maken er met elkaar een gezellig en leerzaam jaar van!

Juf Marinke

 

Hier bewegen we lekker tijdens de gymles…