Home > Wat wij belangrijk vinden

Onze missie luidt:

“Rekening houdend met ieders mogelijkheden willen wij niet apart,
maar samen op weg naar zelfstandigheid”

De kinderen (en hun ouders) moeten op school een veilige en vertrouwde omgeving aantreffen. Wij vinden het belangrijk dat wij met plezier samen werken, zodat wij van en met elkaar leren. De onderwijskundige aanpak en het pedagogisch klimaat in onze school zijn op deze belangrijke punten gebaseerd.