Home > Computeronderwijs / iPads

Computeronderwijs / iPads

 • Wij hebben op dit moment de beschikking over 17 computers die aangesloten zijn opeen netwerk.
 • In alle lokalen hebben de leerkrachten de beschikking over een digitaal schoolbord.
 • In elk lokaal staan circa 4 netwerkcomputers
 • De leerlingen mogen op internet om bijvoorbeeld informatie te zoeken voorwerkstukken, spreekbeurten.
 • Op een iPad of computer wordt gewerkt met verschillende programma’s zoals: Taalzee, Rekentuin, Ambrasoft.  Ook  wordt er gewerkt aan software van de lesmethodes.  Zoals bij begrijpend lezen, rekenen, spelling en de wereldoriënterende vakken.
 • De kinderen worden regelmatig op hun verantwoording gewezen voor wat betreft het juiste gebruik van de computers en het internet. De kinderen weten dan waar ze zich aan moeten houden.
 • In iedere groep zijn er op dit moment computers en/of  iPads, hier kunnen kinderen naast het volgen van de lesmethoden ook individueel “ander” werk op maken. Ander wil in dit geval zeggen:§ op een andere manier, § eenvoudiger
  § uitgebreider
  § meer verdieping

In het schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met het gebruik van meer I-pads in de groep. Voor rekenen en spelling werken de leerlingen van groep 4, 5 met Gynzy. In het schooljaar 2017-2018 is het werken met I-pads uitgebreid t/m groep 7. De verwerking van de leerstof wordt gemaakt op de Ipad. Wanneer de leerlingen de basisverwerking af hebben, werkt elk kind op zijn/haar eigen niveau aan spelling en rekenen.